Monthly Archives: Januari 2012

Profil Singkat Buya Hamka

Standar

BIOGRAFI SINGKAT BUYA HAMKA

Hamka merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama pejuang yang tidak segan-segan  mengatakan kebenaran. Lahir di Sungai Batang Maninjau pada 17 Februari 1908 dari seorang ayah yang merupakan ulama besar yang membawa faham pembaruan disumatra barat Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Haji Rasul.

Guru beliau yang pertama sekali mengajarkan ilmu agama adalah ayahnya sendiri ketika usianya 7 tahun, disamping itu beliau belajar di sekolah desa. Dan dari tahun 1916 sampai tahun 1923 sempat menikamati pendidikan dimadrasah “Diniyah School” dan “Sumatra Thawalib” di Padang Panjang dan Parabek .selain berguru kepada ayahnya beliau sempat mendapat pengajaran dari ulama – ulama besar minangkabau dimasa itu, seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin labay.

Di tahun 1924 beliau berangkat ke Yogyakarta, belajar pergerakan Islam dan politik dari kursus maupun diskusinya bersama H.O.S Cokroaminoto, H.Fakruddin, R.M.Suryopranoto,dan abang iparnya sendiri A.R.St. Mansur.  Kegiatan politiknya dimulai ketika beliau bergabung dalam partai politik sarekat islam ditahun 1925 dan di tahun ini pula beliau mulai aktif di dalam gerakan Islam Muhammadiyah untuk melawan bid’ah, khurafat, tahayyul, tarekat dan aliran kebatinan sesat di Padang Panjang. mulai tahun 1928 beliau mengetuai muhammadiyah cabang Padang Panjang dan tiga tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah dimakasar. Dalam konferensi Muhammadiyah tahun 1946 beliau terpilih menjadi ketua majlis pimpinan Muhammadiyah Sumatra Barat menggantikan S.Y.Sutan Mangkuto.

Ketika beliau pulang ke Padang Panjang tahun 1925 terbitlah karyanya yang pertama “khatibul Ummah”. Ditahun 1927 ketika usia beliau menginjak 19 tahun, beliau berangkat sendiri ke Makkah sambil menjadi koresponden dari harian “Pelita Andalas” di medan. Ketika sekembalinya dari Makkah beliau tidak langsung kembali kePadang Panjang namun sempat mengajar agama disebuah perkebunan  di Tebing Tinggi, Medan.

Pada tahun 1928 terbitlah buku romannya yang pertama yang ditulis dengan bahasa minang “sibariyah”. Ditahun itu pula, beliau memimpin majalah “Kemauan Zaman”. Di tahun 1929 beliau melahirkan buku “Agama dan Perempuan”, “Pembela Islam”, “Adat Minang Kabau”, “Kepentingan Tabligh”, “Ayat – ayat mi’raj”, dan lainnya. Dan ditahun 1930 beliau bergbung dalam sk “Pembela Islam”dibandung dan mulai berkenalan dengan M. Natsir , A. Hassan dan tokoh Islam di Bandung lainnya. Sempat juga menerbitkan mejalah “Al-mahdi” ketika beliau mengajar di Makasar dan minguan “Pedoman Masyarakat” ketika beliau dimedan.

Dimasa penjajahan Jepang terbitlah “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, “Di Bawah Lindungan Ka’bah”, “Lembaga  Budi”, “Pedoman Muballigh Islam” dan lainnya. Setelah kemerdekaan terbit pula “Revolusi fikiran”, “Revolusi Agama”, “Adat Minang Kabau Mengahadapi Revolusi”, “Sesudah Perjanjian Renvile”, “Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman”, “Dari Lembah Cita – Cita”, “Merdeka”, “Islam dan Demokrasi”, “Dilamun Ombak Mayarakat”,dan “Menunggu Beduk Berbunyi”. Dan ditahun 1950 ketika beliau pindah kejakarta terbitlah “Ayahku” sebuah buku biografi tentang ayah beliau, “Kenangan Hidup”, “Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad”, “Urat Tungggang Pancasila”.

Dipermulaan 1958 beliau berangkat keLahore,Pakistan mengikuti seminar islam islam yang diadakan Punjab Univesity. Disana beliau berkenalan dengan Dr. Muhammad al-bahay kepala departemen  kebudayaan dari Al-Azhar. Kemudian beliau diundang oleh organisasi As-Syubbanul Muslimunuh untuk memberi kuliah tentang pengaruh seikh Muhammad Abduh di Indonesia yang kuliah itu sendiri dihadiri wakil rektor  Al-Azhar saat itu Syaikh Mahmoud syaltout. Dan setelah kuliah itu pihak Al – Azhar memberikan penghargaan Ustadziah Fakriah (doktor Honorius kausa)sejak itu berhaklah beliau memakai titel Dr didepan namanya dan yang menarik beliau adalah orang pertama di dunia yang diberi penghargaan akademik oleh universitas Al –Azhar tanpa mengikuti program pendidikan.

Dan dibulan januari 1964 beliau mendapat fitnah keji, beliau ditangkap dan dipenjarkan karena keaktifan beliau dipartai masyumi yang menentang kebijakan soekarno saat itu dan selama menjalani kehidupan penjara pula beliau menyelasaikan karya terbesarnya tafsir  Al – Azhar. Dan pada tahun 1974 beliau mendapat perhargaan Doktor Honorius kausa karena sumbangsihnya mengembangkan sastra melayu dari universitas kebangsaan Malaysia, setahun kemudian dalam musyawarah alim ulama seIndonesia beliau diangkat menjdi ketua Majlis Ulama Indonesia.

Beliau kembali pada penciptanya pada 24 juli 1981 meninggalkan warisan ilmu yang tidak saja bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia, asia tenggara, tetapi seluruh dunia. Dalam tasauf modern hamka mengatakan “pelajaran hidup yang kedua setelah pengalaman adalah memperhatikan alam” maksud beliau dalam kalimat ini adalah kalau ingin berhasil menempuh hidup belajarlah dari kegagalan dan keberhasilan orang lain. sudah saatnya bagi kita untuk mempelajari dan mengkaji karya dan kehidupan hamka untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau rintis.

Daftar Karya Buya Hamka
1.    Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
2.    Si Sabariah. (1928)
3.    Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
4.    Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
5.    Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
6.    Kepentingan melakukan tabligh (1929).
7.    Hikmat Isra’ dan Mikraj.
8.    Arkanul Islam (1932) di Makassar.
9.    Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
10.    Majallah ‘Tentera’ (4 nomor) 1932, di Makassar.
11.    Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
12.    Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
13.    Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
14.    Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
15.    Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
16.    Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
17.    Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
18.    Tuan Direktur 1939.
19.    Dijemput mamaknya,1939.
20.    Keadilan Ilahy 1939.
21.    Tashawwuf Modern 1939.
22.    Falsafah Hidup 1939.
23.    Lembaga Hidup 1940.
24.    Lembaga Budi 1940.
25.    Majallah ‘SEMANGAT ISLAM’ (Zaman Jepang 1943).
26.    Majallah ‘MENARA’ (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
27.    Negara Islam (1946).
28.    Islam dan Demokrasi,1946.
29.    Revolusi Pikiran,1946.
30.    Revolusi Agama,1946.
31.    Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
32.    Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
33.    Didalam Lembah cita-cita,1946.
34.    Sesudah naskah Renville,1947.
35.    Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
36.    Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi Meja Bundar.
37.    Ayahku,1950 di Jakarta.
38.    Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
39.    Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
40.    Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
41.    Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
42.    Kenangan-kenangan hidup 2.
43.    Kenangan-kenangan hidup 3.
44.    Kenangan-kenangan hidup 4.
45.    Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
46.    Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
47.    Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
48.    Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
49.    Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
50.    Pribadi,1950.
51.    Agama dan perempuan,1939.
52.    Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
53.    1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
54.    Pelajaran Agama Islam,1956.
55.    Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
56.    Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
57.    Empat bulan di Amerika Jilid 2.
58.    Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
59.    Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
60.    Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
61.    Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
62.    Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
63.    Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
64.    Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
65.    Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
66.    Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
67.    Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
68.    Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
69.    Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
70.    Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
71.    Himpunan Khutbah-khutbah.
72.    Urat Tunggang Pancasila.
73.    Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
74.    Sejarah Islam di Sumatera.
75.    Bohong di Dunia.
76.    Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
77.    Pandangan Hidup Muslim,1960.
78.    Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.

Tulisan ini berdasarkan:
1.    Tasauf Modren
2.    Tafsir Al- Azhar
3.    WikiPedia.org.com
4.    Pribadi dan Martabat Buya hamka

Iklan

cerpen

Standar

 

Hikayat sang pecinta

misteri yang paling misteri didunia adalah cinta

Seperti hari – hari sebelumnya hujan turun sangat lebat pagi ini, membasahi daun – daun hijau, tanah yang kering, dan seluruh jagat alam beserta jiwa – jiwa yang gersang. Sudah genap tiga hari aku  tak bisa bekerja, karena titik hujan merusak mata pencarianku, menghancurkan putik – putik bunga yang baru mekar. Sini kawan mendekatlah padaku! kau pasti kedinginan. Jangan tegang begitu jangan kau  anggap aku sebagai seniormu, aku tak suka pada mereka yang sok superior. Santai saja , anggap aku temanmu walau kau anggota baru dalam koloni ini dan aku lebih tua dari dirimu.

Mendekatlah ! kenapa diam saja ? mendekatlah! Sambil menunggu sang hujan reda, aku ingin menceritakan padamu sebuah kisah. Kukira kisah ini bisa jadi pelajaran buatmu anggota baru koloni lebah madu, paling tidak bisa sebagai gosip pagi hahahaha. berapa hari yang lalu, karna hujan aku berteduh disebuah warung kopi, kulihat ada banyak manusia disana ada yang sekedar  bermalas – malasan, ada yang berteduh sepertiku karena hujan, kukira cukup ramai manusia disana dan kau tahu apa yang mereka lakukan? Gosip, itulah yang mereka lakukan. Dari menggosipi bini orang sampai menghina peresiden mereka.

Kukira tak apalah, kita meniru sejenak tingkah laku manusia, menggosip dipagi hari. Toh bukannya kita malas bekerja tapi cuaca yang tidak mendukung kita untuk bekerja. Sampai kapanpun bangsa lebah akan tetap dikenal sebagai bangsa pekerja. Bukankah nama bangsa kita, bangsa lebah diabadikan didalam kitab suci.

Sejujurnya kisah ini bukan sekedar gosip yang belum tentu kebenarannya. Kisah ini  benar – benar nyata, karena aku sendiri yang menyaksikannya, aku sendiri yang menjadi saksi matanya. Kisah ini tentang sahabat terbaikku, sama seperti kita dia juga lebah pekerja, pencari madu.

Sini, mendekatlah ! kau pasti akan tertarik dengan kisah ini, kau lihat tumbuhan hijau disana? Kau lihat ada putik – putik bunga yang belum mekar ? dua hari lagi bunga itu akan mekar , mekar dengan indahnya , dia akan memancarkan harum, wangi semerbak yang  membuat mabuk kepayang bagi siapapun yang menciumnya. Namanya bunga kenanga, nama yang indah,  seindah dirinya tapi karenanya pula temanku binasa. yang membuat aku sedih aku tak bisa membelanya, sungguh ketika itu aku tak berdaya untuk membelanya.

Aku ingat sekali kejadian dihari itu. seperti biasa dipagi hari, kami para pekerja muda mencari madu. sebagian dari kami mencari bunga – bunga dihutan dipinggir kampung, sebagian lagi mencari madu ditaman dan kebun – kebun  miik manusia dan temanku mencari bunga mekar ditempat ini. Biasanya kami selalu mencari madu berdua. Hari itu dia tidak ingin aku temani, aku sempat curiga dengannya yang cukup aneh hari itu, tapi begitulah takdir tidak ada yang tahu.

Tempat ini dialah yang menemukannya. Aku tak tahu bagai mana bisa dia menemukannya. Hari itu semua bunga – bunga lagi mekar dengan indahnya, termasuk juga bunga kenanga itu, mekar memancarkan wangi semerbak yang membuat temanku jatu cinta padanya.

Ketika semua lebah pekerja kembali kekoloni, dia tak pernah kembali untuk melaporkan hasil kerjanya. Hingga komandan lebah pekerja mencarinya dan bertanya padaku tentang keberadaannya. Aku katakan aku tak tahu karena sejak pagi dia tak bersamaku. Akhirnya komandan lebah pekerja melapor pada lebah keamanan untuk mencarinya. Dan mereka menemukan temanku disini, ketika dia sedang menikmati harum dan indahnya bunga kenanga dia jatuh cinta pada bunga kenang dia melindungi bunga itu tanpa sedikitpun menyentuhnya.

Ah cinta aneh tapi nyata, tak tampak tapi bisa dirasa, tak pandang bulu semua bisa terkena penyakit cinta. Sepenuh hati temanku  melindungi bunga kenanga kekasihnya dari rayuan kumbang atau lebah lainnya. Menurut kabar yang kuterima, sebelum komandan lebah pekerja mengutus lebah keamanan untuk mencari temanku itu. Dia sempat berkelahi dengan lebah pekerja lain yang ingin menghisap madu bunga kenanga itu, sekuat tenaga temanku berkelahi dengan lebah pekarja tadi agar menjauhi kekasihnya bunga kenanga. Dari lebah itulah komandan lebah pekerja megetahui keberadaan temanku. Dari lebah itupula tersebar berita heboh tentang lebah yang jatuh cinta pada bunga kenanga. Temanku dan cintanya menjadi topik hangat dikalangan rakyat koloni lebah pada hari itu, hingga kejadian ini terdengar oleh sri ratu lebah.

Utusan komandan keamana lebah  akhirnya menemukannya dan akan menangkapnya untuk menghadapkannya kepengadilan lebah dikoloni. Tahukah kau?dia melawan  sampai sayap kirinya patah karena berkelahi hebat dengan pasukan keamanan lebah. Temanku bukanlah lebah yang kuat, dia hanya lebah pekerja yang lemah dia seperti budak yang tak memiliki kekuatan. Aku sendiri heran dari mana dia bisa mendapatkan kekuatan sehingga berhasil membenuh salah seorang pasukan keamanan. kau percaya dengan  kekuatan cinta? aku sendiri tak percaya tapi aku benar – benar melihatnya.

Kejadian hari itu menggemparkan dunia lebah. ada yang mendukung ada yang justru mengoloknya. Angin yang berhembus menceritakan penderitaan temanku keseluruh penjuru bumi hingga terjadi Huru – hara yang berujung pada perang antar koloni lebah hampir terjadi ketika itu. Penangkapan paksa terhadap temanku membuat simpati koloni lain terhadapnya . koloni itu membela temanku dengan mengirim pasukan yang menjaganya agar tak dihadapkan pada pengadilan rakyat lebah. kolonikupun mengirim pasukan yang lebih besar untuk menangkapnya, terjadilah perang antara pasukan koloniku dan pasukan dari koloni yang membela temanku. karena kalah jumlah pasukan koloni yang membela temanku meminta tambahan pasukan dari koloni mereka dengan tambahan pasukan ini  akhirnya memojokkan pasukan koloniku. Pasukan koloniku mundur kembali kesarang dengan kekalahan.

Melihat keadaan yang genting,  sri ratu lebah mengirim utusan untuk berunding dengan koloni yang membela temanku tadi. Dalam pernyataannya sri ratu mengatakan “setiap lebah yang melindungi bunga dan menolak untuk mengambil madu dari bunga adalah pemberontakan terhadap koloni dan harus dihadapkan pada pengadilan” oleh karena itu sri ratu lebah meminta pada koloni yang membela temanku untuk melepaskan  perlindungannya terhadap temanku. Tetapi koloni yang membela temanku tak pula surut untuk tetap membela temanku mereka mengatakan,  “cinta adalah sebuah hak asasi setiap lebah yang harus dilindungi” juru runding dari koloniku tak kalah akal mengatakan “bagaimana masa depan para lebah seandainya para lebah menolak mengambil lebah dari bunga – bungaan karena cinta terhadap bunga – bunga tersebut?” koloni yang membela temankupun menjawab dengan jawaban singkat “mengapa kita takut binasa, bukankah kita hidup untuk cinta?”

Tak dinyana perundingan itupun berakhir  alot dan hampir menciptakan perang besar karenanya. Ketika itu pula memutuskan untuk menemui temanku. Kukira aku bisa membujuknya agar menyerah dengan sikapnya yang keras. Agar tidak terjadi masalah yang lebih besar didunia lebah. ketika itu hari menjelang sore, kulihat syafak merah mulai muncul diufuk barat. Aku terbang dengan terburu – buru agar aku tak terjebak digelapnya malam.

Ketika aku samapai ditempat ini. Aku sudah tak melihatnya lagi bertengger diranting untuk menjaga kenanga kekasihnya. Aku melihatnya sudah terjatu ditanah dengan kondisi mengenaskan dia sudah tewas. Saat itu pula kulihat kenanga kekasihnya sudah layu tanpa ada setu mahlukpun yang bisa mendekati untuk menghisap madunya. Didepan mataku bunga suci itu jatuh tepat disamping temanku. Aku takjub setengah mati dengan apa yang aku saksikan ketika itu aku berfikir inikah cinta.

*terinspirasi  dari lagu rafly bungong seulanga