Biografi Singkat Buya Hamka

Standar

Hamka merupakan akronim dari Haji Abdul Malik Karim Amrullah, seorang ulama pejuang yang tidak segan-segan  mengatakan kebenaran. Lahir di Sungai Batang Maninjau pada 17 Februari 1908 dari seorang ayah yang merupakan ulama besar yang membawa faham pembaruan disumatra barat Dr. Haji Abdul Karim Amrullah atau yang dikenal dengan Haji Rasul.

Guru beliau yang pertama sekali mengajarkan ilmu agama adalah ayahnya sendiri ketika usianya 7 tahun, disamping itu beliau belajar di sekolah desa. Dan dari tahun 1916 sampai tahun 1923 sempat menikamati pendidikan dimadrasah “Diniyah School” dan “Sumatra Thawalib” di Padang Panjang dan Parabek .selain berguru kepada ayahnya beliau sempat mendapat pengajaran dari ulama – ulama besar minangkabau dimasa itu, seperti Syekh Ibrahim Musa Parabek, Engku Mudo Abdul Hamid dan Zainuddin labay.

Di tahun 1924 beliau berangkat ke Yogyakarta, belajar pergerakan Islam dan politik dari kursus maupun diskusinya bersama H.O.S Cokroaminoto, H.Fakruddin, R.M.Suryopranoto,dan abang iparnya sendiri A.R.St. Mansur.  Kegiatan politiknya dimulai ketika beliau bergabung dalam partai politik sarekat islam ditahun 1925 dan di tahun ini pula beliau mulai aktif di dalam gerakan Islam Muhammadiyah untuk melawan bid’ah, khurafat, tahayyul, tarekat dan aliran kebatinan sesat di Padang Panjang. mulai tahun 1928 beliau mengetuai muhammadiyah cabang Padang Panjang dan tiga tahun kemudian beliau menjadi konsul Muhammadiyah dimakasar. Dalam konferensi Muhammadiyah tahun 1946 beliau terpilih menjadi ketua majlis pimpinan Muhammadiyah Sumatra Barat menggantikan S.Y.Sutan Mangkuto.

Ketika beliau pulang ke Padang Panjang tahun 1925 terbitlah karyanya yang pertama “khatibul Ummah”. Ditahun 1927 ketika usia beliau menginjak 19 tahun, beliau berangkat sendiri ke Makkah sambil menjadi koresponden dari harian “Pelita Andalas” di medan. Ketika sekembalinya dari Makkah beliau tidak langsung kembali kePadang Panjang namun sempat mengajar agama disebuah perkebunan  di Tebing Tinggi, Medan.

Pada tahun 1928 terbitlah buku romannya yang pertama yang ditulis dengan bahasa minang “sibariyah”. Ditahun itu pula, beliau memimpin majalah “Kemauan Zaman”. Di tahun 1929 beliau melahirkan buku “Agama dan Perempuan”, “Pembela Islam”, “Adat Minang Kabau”, “Kepentingan Tabligh”, “Ayat – ayat mi’raj”, dan lainnya. Dan ditahun 1930 beliau bergbung dalam sk “Pembela Islam”dibandung dan mulai berkenalan dengan M. Natsir , A. Hassan dan tokoh Islam di Bandung lainnya. Sempat juga menerbitkan mejalah “Al-mahdi” ketika beliau mengajar di Makasar dan minguan “Pedoman Masyarakat” ketika beliau dimedan.

Dimasa penjajahan Jepang terbitlah “Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck”, “Di Bawah Lindungan Ka’bah”, “Lembaga  Budi”, “Pedoman Muballigh Islam” dan lainnya. Setelah kemerdekaan terbit pula “Revolusi fikiran”, “Revolusi Agama”, “Adat Minang Kabau Mengahadapi Revolusi”, “Sesudah Perjanjian Renvile”, “Muhammadiyah Melalui Tiga Zaman”, “Dari Lembah Cita – Cita”, “Merdeka”, “Islam dan Demokrasi”, “Dilamun Ombak Mayarakat”,dan “Menunggu Beduk Berbunyi”. Dan ditahun 1950 ketika beliau pindah kejakarta terbitlah “Ayahku” sebuah buku biografi tentang ayah beliau, “Kenangan Hidup”, “Perkembangan Tasawuf dari Abad ke Abad”, “Urat Tungggang Pancasila”.

Dipermulaan 1958 beliau berangkat keLahore,Pakistan mengikuti seminar islam islam yang diadakan Punjab Univesity. Disana beliau berkenalan dengan Dr. Muhammad al-bahay kepala departemen  kebudayaan dari Al-Azhar. Kemudian beliau diundang oleh organisasi As-Syubbanul Muslimunuh untuk memberi kuliah tentang pengaruh seikh Muhammad Abduh di Indonesia yang kuliah itu sendiri dihadiri wakil rektor  Al-Azhar saat itu Syaikh Mahmoud syaltout. Dan setelah kuliah itu pihak Al – Azhar memberikan penghargaan Ustadziah Fakriah (doktor Honorius kausa)sejak itu berhaklah beliau memakai titel Dr didepan namanya dan yang menarik beliau adalah orang pertama di dunia yang diberi penghargaan akademik oleh universitas Al –Azhar tanpa mengikuti program pendidikan.

Dan dibulan januari 1964 beliau mendapat fitnah keji, beliau ditangkap dan dipenjarkan karena keaktifan beliau dipartai masyumi yang menentang kebijakan soekarno saat itu dan selama menjalani kehidupan penjara pula beliau menyelasaikan karya terbesarnya tafsir  Al – Azhar. Dan pada tahun 1974 beliau mendapat perhargaan Doktor Honorius kausa karena sumbangsihnya mengembangkan sastra melayu dari universitas kebangsaan Malaysia, setahun kemudian dalam musyawarah alim ulama seIndonesia beliau diangkat menjdi ketua Majlis Ulama Indonesia.

Beliau kembali pada penciptanya pada 24 juli 1981 meninggalkan warisan ilmu yang tidak saja bermanfaat bagi kaum muslimin Indonesia, asia tenggara, tetapi seluruh dunia. Dalam tasauf modern hamka mengatakan “pelajaran hidup yang kedua setelah pengalaman adalah memperhatikan alam” maksud beliau dalam kalimat ini adalah kalau ingin berhasil menempuh hidup belajarlah dari kegagalan dan keberhasilan orang lain. sudah saatnya bagi kita untuk mempelajari dan mengkaji karya dan kehidupan hamka untuk melanjutkan perjuangan yang telah beliau rintis.

Daftar Karya Buya Hamka
1.    Khatibul Ummah, Jilid 1-3. Ditulis dalam huruf Arab.
2.    Si Sabariah. (1928)
3.    Pembela Islam (Tarikh Saidina Abu Bakar Shiddiq),1929.
4.    Adat Minangkabau dan agama Islam (1929).
5.    Ringkasan tarikh Ummat Islam (1929).
6.    Kepentingan melakukan tabligh (1929).
7.    Hikmat Isra’ dan Mikraj.
8.    Arkanul Islam (1932) di Makassar.
9.    Laila Majnun (1932) Balai Pustaka.
10.    Majallah ‘Tentera’ (4 nomor) 1932, di Makassar.
11.    Majallah Al-Mahdi (9 nomor) 1932 di Makassar.
12.    Mati mengandung malu (Salinan Al-Manfaluthi) 1934.
13.    Di Bawah Lindungan Ka’bah (1936) Pedoman Masyarakat,Balai Pustaka.
14.    Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck (1937), Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
15.    Di Dalam Lembah Kehidupan 1939, Pedoman Masyarakat, Balai Pustaka.
16.    Merantau ke Deli (1940), Pedoman Masyarakat, Toko Buku Syarkawi.
17.    Margaretta Gauthier (terjemahan) 1940.
18.    Tuan Direktur 1939.
19.    Dijemput mamaknya,1939.
20.    Keadilan Ilahy 1939.
21.    Tashawwuf Modern 1939.
22.    Falsafah Hidup 1939.
23.    Lembaga Hidup 1940.
24.    Lembaga Budi 1940.
25.    Majallah ‘SEMANGAT ISLAM’ (Zaman Jepang 1943).
26.    Majallah ‘MENARA’ (Terbit di Padang Panjang), sesudah revolusi 1946.
27.    Negara Islam (1946).
28.    Islam dan Demokrasi,1946.
29.    Revolusi Pikiran,1946.
30.    Revolusi Agama,1946.
31.    Adat Minangkabau menghadapi Revolusi,1946.
32.    Dibantingkan ombak masyarakat,1946.
33.    Didalam Lembah cita-cita,1946.
34.    Sesudah naskah Renville,1947.
35.    Pidato Pembelaan Peristiwa Tiga Maret,1947.
36.    Menunggu Beduk berbunyi,1949 di Bukittinggi,Sedang Konperansi Meja Bundar.
37.    Ayahku,1950 di Jakarta.
38.    Mandi Cahaya di Tanah Suci. 1950.
39.    Mengembara Dilembah Nyl. 1950.
40.    Ditepi Sungai Dajlah. 1950.
41.    Kenangan-kenangan hidup 1,autobiografi sejak lahir 1908 sampai pd tahun 1950.
42.    Kenangan-kenangan hidup 2.
43.    Kenangan-kenangan hidup 3.
44.    Kenangan-kenangan hidup 4.
45.    Sejarah Ummat Islam Jilid 1,ditulis tahun 1938 diangsur sampai 1950.
46.    Sejarah Ummat Islam Jilid 2.
47.    Sejarah Ummat Islam Jilid 3.
48.    Sejarah Ummat Islam Jilid 4.
49.    Pedoman Mubaligh Islam,Cetakan 1 1937 ; Cetakan ke 2 tahun 1950.
50.    Pribadi,1950.
51.    Agama dan perempuan,1939.
52.    Muhammadiyah melalui 3 zaman,1946,di Padang Panjang.
53.    1001 Soal Hidup (Kumpulan karangan dr Pedoman Masyarakat, dibukukan 1950).
54.    Pelajaran Agama Islam,1956.
55.    Perkembangan Tashawwuf dr abad ke abad,1952.
56.    Empat bulan di Amerika,1953 Jilid 1.
57.    Empat bulan di Amerika Jilid 2.
58.    Pengaruh ajaran Muhammad Abduh di Indonesia (Pidato di Kairo 1958), utk Doktor Honoris Causa.
59.    Soal jawab 1960, disalin dari karangan-karangan Majalah GEMA ISLAM.
60.    Dari Perbendaharaan Lama, 1963 dicetak oleh M. Arbie, Medan; dan 1982 oleh Pustaka Panjimas, Jakarta.
61.    Lembaga Hikmat,1953 oleh Bulan Bintang, Jakarta.
62.    Islam dan Kebatinan,1972; Bulan Bintang.
63.    Fakta dan Khayal Tuanku Rao, 1970.
64.    Sayid Jamaluddin Al-Afhany 1965, Bulan Bintang.
65.    Ekspansi Ideologi (Alghazwul Fikri), 1963, Bulan Bintang.
66.    Hak Asasi Manusia dipandang dari segi Islam 1968.
67.    Falsafah Ideologi Islam 1950(sekembali dr Mekkah).
68.    Keadilan Sosial dalam Islam 1950 (sekembali dr Mekkah).
69.    Cita-cita kenegaraan dalam ajaran Islam (Kuliah umum) di Universiti Keristan 1970.
70.    Studi Islam 1973, diterbitkan oleh Panji Masyarakat.
71.    Himpunan Khutbah-khutbah.
72.    Urat Tunggang Pancasila.
73.    Doa-doa Rasulullah S.A.W,1974.
74.    Sejarah Islam di Sumatera.
75.    Bohong di Dunia.
76.    Muhammadiyah di Minangkabau 1975,(Menyambut Kongres Muhammadiyah di Padang).
77.    Pandangan Hidup Muslim,1960.
78.    Kedudukan perempuan dalam Islam,1973.

Tulisan ini berdasarkan:
1.    Tasauf Modren
2.    Tafsir Al- Azhar
3.    WikiPedia.org.com
4.    Pribadi dan Martabat Buya hamka

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s